ENSYklopedian infosivu

ENSYklopediassa julkaistaan erilaisten kasvatuksen historiaan liittyvien julkaisuluettelojen ja linkkisivujen lisäksi yleistajuisia uusia ja vanhoja tutkimusartikkeleita, katsausartikkeleita, historiikkeja, muisteluita ja esseitä. Kullakin tekstilajilla on omat erityistavoitteensa, mutta yleisesti ottaen kaikkien julkaistavien tekstien tavoitteena on tarjota lukijalle kiinnostavia tulkintoja ja näkökulmia kasvatuksen historiaa ja tämän tutkimusta koskevista erilaisista aihe-alueista ja kysymyksistä sekä ohjata lukijaa kysymystä käsittelevän kirjallisuuden pariin ja kannustaa kriittiseen lukemiseen. Siksi teksteissä esseitä lukuun ottamatta pitää tuoda esille aihepiiriä koskevat ensisijaiset lähteet ja merkittävimmät tutkimusjulkaisut. ENSYklopediassa voidaan julkaista myös haastatteluja, kuva-aineistoa ja erilaisia videoita.

Ks. kirjoitusohjeet oikeanpuoleisesta palkista.

Sivuston julkaisija:  Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, Helsinki

Vastuuhenkilöt: 

Juhani Tähtinen, sähköposti: juhani.tahtinen(at)utu.fi
Mika Perälä, sähköposti: mika.perala(at)helsinki.fi
Matti Taneli, sähköposti: mattittaneli(at)gmail.com