Organisaatio

Seuran toiminnasta vastaa hallitus. Hallituksen apuna toimii kolme toimikuntaa, kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta, vuosikirjatoimikunta sekä kasvatuksen historian ENSYklopedia-julkaisualustan toimikunta.