Kasvatus & Aika

Suomen Kouluhistoriallinen Seura julkaisee kasvatuksen historiaan suuntautunutta moni- ja poikkitieteistä verkkojournaalia Kasvatus & Aika.

Kasvatus & Aika on vuodesta 2007 ilmestynyt kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. Monitieteinen Open Access -julkaisu on vakiinnuttanut asemansa korkeatasoisena kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, tieteellisiä katsauksia, ajankohtaispuheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden päätoimittajina toimivat Maija Lanas sekä Kirsi-Maria Hytönen (perhevapaalla).

Kasvatus & Aika noudattaa Open Access -periaatetta, jonka mukaan lehti on avoimesti saatavilla ilman tilaus- ja kirjoittajamaksuja. Julkaisun kustannukset katetaan apurahoilla ja taustaseuran taloudellisella tuella. Kasvatus & Ajan julkaisufoorumiluokitus on 1 (ks.http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi). Lehti löytyy kansainvälisestä Open Access -lehtien hakemistosta (http://www.doaj.org).

Uusin numero löytyy klikkaamalla alla olevaa kuvaa.