Kasvatus & Aika

Suomen Kouluhistoriallinen Seura julkaisee kasvatuksen historiaan suuntautunutta moni- ja poikkitieteistä verkkojournaalia Kasvatus & Aika.

Kasvatus & Aika on vuodesta 2007 ilmestynyt kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. Monitieteinen Open Access -julkaisu on vakiinnuttanut asemansa korkeatasoisena kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, tieteellisiä katsauksia, ajankohtaispuheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden päätoimittajina toimivat Henri Pettersson ja Essi Jouhki (Hanna-Maija Huhtala perhevapaalla).

Otamme jatkuvasti vastaan lehden teemoihin liittyviä artikkeliehdotuksia sekä ehdotuksia teemanumeroiksi. Lähetä artikkeliehdotuksesi kotisivujen kautta (https://journal.fi/kasvatusjaaika) ja teemanumeroideasi suoraan päätoimittajille Henri Pettersson (henri.pettersson@oulu.fi) ja Essi Jouhki (essi.k.jouhki@jyu.fi).

Kasvatus & Aika noudattaa Open Access -periaatetta, jonka mukaan lehti on avoimesti saatavilla ilman tilaus- ja kirjoittajamaksuja. Julkaisun kustannukset katetaan apurahoilla ja taustaseuran taloudellisella tuella. Kasvatus & Ajan julkaisufoorumiluokitus on 1 (ks.http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi). Lehti löytyy kansainvälisestä Open Access -lehtien hakemistosta (http://www.doaj.org).