Esitelmätilaisuudet ja seminaarit

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran järjestämät esitelmätilaisuudet ja seminaarit 2010–2024

25.1.2010 Cygnaeuksen juhlavuoden avaustilaisuus yhdessä Opetushallituksen kanssa

16.2.2010 Uno Cygnaeuksen merkitys, Erik Geber, Fredrik Åbacka, Martin Gripenberg (yhteistyössä Svenska Skolhistoriska Föreningen i Finland -yhdistyksen kanssa)

25.3.2010 Opettajankoulutus eilen, tänään ja huomenna, Armi Mikkola ja Martti T. Kuikka

21.4.2010 Yleisöseminaari: Näkökulmia koulumaailman pysyviin ja muuttuviin haasteisiin

27.9.2010 Erityisopetuksen kehitys, Erkki Merimaa; Matematiikan opetuksesta, Hannu Korppinen ja Olli Syvähuoko

10.12.2010 Yleisöseminaari: Vapaan koulutuksen tukisäätiö - Suomalaisen koulun pelastus vai rapautuma

31.3.2011 Historiatietoisuus Suomessa, Marko van den Berg

16.5.2011 Koulutus murtaa säätyrajoja – Fellmanin pappissuvun edustaja kapteeni August Fellman ja hänen koulunkäyntinsä, Saara Hakaste

24.8.2011 Helsingin kaupunginmuseo kouluhistorian tallentajana, Tiina Merisalo

6.10.2011 Tieto- ja viestintäteknologia opetuskäytössä, Kaisa Vähähyyppä; Oppikirjatutkimus, Juha-Pekka Heinonen

17.11.2011 Koulutus yhteiskunnallisen muutoksen airuena, Seuran vuosikirjan julkistamistilaisuus

9.12.2011 Yleisöseminaari: Akateemisen opettajankoulutuksen kehitys 1970-luvulta 2000-luvulle

13.2.2012 Varhaiskasvatuksen muistitietokeruu, Taina Sillanpää

20.3.2012 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura muistitiedon kerääjänä ja tallentajana, Ulla-Maija Peltonen

19.4.2012 Helsingin kaupunginmuseon muistelutyöpajat, Minna Sarantola-Weiss ja Päivi Makkonen

30.5.2012 Kutsuseminaari: Koulumuistojen keruuhanke

20.9.2012 Espoon sivistystoimi 1850–1970, Pirkko Kivimäki

26.–28.9.2012 Tutkimusseminaari: Teaching painful pasts in Europe

11.10.2012 Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminta, Aura Korppi-Tommola

13.11.2012 Ammattikoulutus ja yleissivistys, Raija Merilainen ja Mari Räkköläinen

11.12.2012 Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana, Seuran vuosikirjan julkistamistilaisuus

29.1.2013 Vaikean historian käsittely, Jan Löfström

5.3.2013 Tiedon ja osaamisen Suomi – Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian 3. osa, Hannu Simola

4.4.2013 Yleisöseminaari: Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana (yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran, Suomen Historiallisen Seuran, Suomen Kasvatustieteellisen Seuran ja Suomen kirjahistoriallisen seuran kanssa)

12.11.2013 Lastentarhapedagogiikasta hoitopaikka-ajatteluun – hyvinvointivaltion menestystarinoista mahdollisuuksien hukkaamiseen, Eeva-Leena Onnismaa

11.4.2014 Yleisöseminaari: Oppikirjat, valistus ja kasvatus (yhteistyössä Suomen kirjahistoriallisen seuran kanssa)

19.5.2014 Suomen musiikkiluokat – musiikin tehostettua opetusta Suomen koululaitoksessa, Jouko Törmälä

28.10.2014 Yleisöseminaari: Minun koulumuistoni (yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa)

24.2.2015 Koulurauhaa turvaamassa, Mari Halli

16.4.2015 Yleisöseminaari: Aatteet, opit ja ideologiat kasvatuksen ja koulutuksen määrittäjinä (yhteistyössä Suomen Historiallisen Seuran ja Suomen Oppihistoriallisen Seuran kanssa)

19.5.2015 Röyhkeä opettaja, Hannu Suni

20.10.2015 Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina, Maija Meretniemi

22.3.2016 Kasvatuksen käännekohtia Helsingissä 1945–2015, Martti Häikiö

19.10.2016 Selvitys kaltoinkohtelusta suomalaisessa sijaishuollossa – menetelmiä ja tuloksia, Kirsi-Maria Hytönen

15.12.2016 Opettajaksi sopimaton? Diskurssianalyysi seminaarien naisoppilaiden poikkeavuuden tulkitsemisesta Suomessa 1860–1960-luvuilla, Lilja Aikio

15.3.2017 Evakkolasten kasvukokemusten tunnemuistot, Eeva Riutamaa

11.5.2017 Yleisöseminaari: Kasvatuksen mieli ja muistot (yhteistyössä muistitietotutkijoiden verkosto FOHNin, Nuorisotutkimusseuran, Suomen Historiallisen Seuran ja Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory -yhteisön kanssa)

1.11.2017 Yliopistot ja politiikka– muuttuvat asetelmat, pysyvät merkitykset, Alina Kuusisto (yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksen sekä Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen kanssa)

23.11.2017 Keskiössä kansallissosialistinen kasvatuskokeilu – mitä sen tulisi kertoa aikamme pedagogiikalle? Jyrki Kaarttinen

1.2.2018 Peruskoulua vastaan – yksityisoppikoulut ja yhteiskuntajärjestys 1966–1975, Ville Okkonen

17.4.2018 Raskas rauha, etsitty eheys, Oona Ilmolahti

23.4.2018 Minne menet Kasvatus & Aika? – keskustelutilaisuus kasvatushistorian julkaisutoiminnasta

2.10.2018 Mahdollisia tulevaisuuksia muuttuvassa maailmassa – Helsinkiläisnuorten työ- ja koulutussuunnitelmia 1950- ja 1960-luvuilla, Sinikka Selin

20.11.2018 Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin, Antti Malinen

6.9.2019 Juhlaseminaari: Professori emerita Sirkka Ahosen täyttäessä 80 vuotta

– Vuonna 2020 Covid-19-pandemian takia yleisötilaisuuksia ei järjestetty

26.4.2021 Teinikuntatoiminnan muistot ja kokemukset suomalaisissa oppikouluissa 1950–70-luvuilla, Essi Jouhki

24.8.2021 Yleisöseminaari: Sata vuotta oppivelvollisuutta

14.3.2022 Lastentarha- ja päiväkotiarjen murrokset ja jatkuvuudet muistitietoaineistoissa, Taina Sillanpää

20.4.2022 Tiedon aarretta jakamassa. Tamperelainen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun sivistystyö paikallisessa ja pohjoismaisessa kehyksessä, Kirsi Ahonen (yhteistyössä Tampereen Historiallisen Seuran kanssa)

22.8.2022 Kasvatus, koulutus ja sukupuoli 1900-luvun alun Suomessa – seminaari tuoreiden väitöstutkimusten ympäriltä, Anna-Kaisa Ylikotila, Karoliina Puranen-Impola ja Lauri Julkunen (yhteistyössä Jyväskylän historiallisen yhdistyksen kanssa)

7.10.2022 Yleisöseminaari: Vaikeat aiheet – kiistanalaisten asioiden käsittely koulutuksessa (yhteistyössä Education, self-censorship, and the freedom to discuss difficult ideas -hankkeen kanssa)

13.12.2022 Kasvatuksen historian nykytila ja julkaisupolitiikka, Mervi Kaarninen, Karoliina Puranen-Impola, Jukka Rantala

13.12.2022 Kasvatus ja koulutus kriisi- ja poikkeusaikoina, Seuran vuosikirjan julkistamistilaisuus

31.1.2023 Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen -teoksen julkistamistilaisuus (yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Suomen Historiallisen Seuran ja Suomen arkeologisen seuran kanssa)

18.4.2023 Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa, Antti Malinen

24.10.2023 Opettaja ja opetussuunnitelma – tulkintoja yläkoulun historian opetussuunnitelmasta, Ida Vesterinen (yhteistyössä Jyväskylän historiallisen yhdistyksen kanssa)

12.12.2023 Nuorten ammatinvalinta ja koulutuskysymys, Sinikka Selin ja Heidi Hirvonen

12.12.2023 Kasvatus ja koulutus kriisi- ja poikkeusaikoina, Seuran vuosikirjan julkistamistilaisuus sekä Koulu ja menneisyys -vuosikirjojen teemat viimeisten vuosikymmenten aikana, Arto Nevala

14.2.2024 Talviaisten rahapaja: Luku- ja kirjoitustaidon hyödyntäminen rahanväärennöstarkoituksiin 1800-luvulla, Sofia Kotilainen