Toimikunnat

Seuran toiminnan kehittämiseksi ja hallituksen työn tukemiseksi toiminnassa on tällä hetkellä kolme toimikuntaa. Alleviivattu henkilö toimii vastuuhenkilönä ja vastaa ryhmän koollekutsumisesta.

1) Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Mervi Kaarninen, Essi Jouhki, Jukka Rantala ja Janne Säntti.

2) Vuosikirjatoimikunta: Arto Nevala, Lauri Kemppinen, Sofia Kotilainen, Karoliina Puranen, Mikko Puustinen ja Antti Saari

3) Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Juhani Tähtinen, Mika Perälä ja Matti Taneli