Kasvatuksen historian ENSYklopedia

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -sivustolla julkaistaan uusia ja vanhoja kasvatuksen ja koulutuksen historian alaan liittyviä tekstejä, jotka voivat olla kirjallisia, visuaalisia, audiovisuaalisia tai auditiivisia. Sivusto on avoimesti saatavilla ja tarjoaa matalan kynnyksen julkaisualustan kaikille kasvatuksen historiasta kirjoittaville. Tavoitteena on, että sivusto muodostaa aikaa myöten mahdollisimman laajan ja helposti avautuvan lukupaketin kaikille kasvatuksen historiasta kiinnostuneille.

ENSYklopedia-sivusto palvelee erilaisia yleisöjä. Sivustolla julkaistaan yleistajuisia tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja esseitä esimerkiksi kasvatuksen historian klassikoista, tutkimussuuntauksista ja käsitteistä. Näiden lisäksi sivustolla julkaistaan mieluusti esimerkiksi kotikasvatukseen, päiväkotiin tai koulunkäyntiin liittyviä muisteluita ja historiikkeja. Esimerkiksi nyt kun oppivelvollisuuden 100-vuotisjuhlavuosi lähestyy, sivustolle kaivattaisiin erilaisia kansa- ja peruskoulun historiaan liittyviä muisteluita ja kuvia eri vuosikymmeniltä.

ENSYklopediassa julkaistaan myös jo aiemmin julkaistuja tekstejä, kunhan kirjoittajalla on tähän hankittuna kirjallinen lupa alkuperäiseltä julkaisijalta. Näin jokin jo vähän unhoon jäänyt teksti voi saada sivuston kautta ”uuden elämän” ja tavoittaa laajankin lukijakunnan.

Sivusto on vasta alkutaipaleellaan. Tekstejä kaivataan lisää. Sivuston vastaavat toimittajat antavat oman ammattitaitonsa avuksesi tekstin viimeistelyssä. Tieteellisten tekstien kohdalla ulkopuolista vertaisarviointia käytetään vain sellaisissa tapauksissa, joissa toimittajien asiantuntemus ei riitä arvioimaan tekstiä.

Kutsumme sinut julkaisemaan tällä uudella matalan kynnyksen julkaisualustalla. Ota yhteyttä sähköpostitse toimittajiin, yhteystiedot löydät sivuston info-sivuilta, sopiaksesi tekstin aiheesta.

Tehdään yhdessä laadukas ja mielenkiintoinen sivusto!

Sivuston toimittajat:

Juhani Tähtinen    juhani.tahtinen(at)utu.fi
Mika Perälä           mika.perala(at)helsinki.fi
Matti Taneli          mattittaneli(at)gmail.com

 

SIVUSTON SISÄLLYS

KASVATUKSEN HISTORIAN TUTKIMUS

ARTIKKELEITA JA ESSEITÄ ERI ALUEILTA

KASVATUS- JA KOULUMUISTOJA

ENSYklopedia-sivuston infosivu