ENSYklopedian infosivu

Kasvatuksen historian ENSYklopedia

Sivusto toimii avoimena julkaisualustana kasvatuksen ja koulutuksen liittyville erilaisille historiallisille teksteille ja muulle materiaalille. Tekstit voivat olla tieteellisen artikkelin  (esimerkiksi vanhoja artikkeleita) tai vapaamuotoisen esseen omaisia. Sivustolla voidaan julkaista myös erilaisia kasvatukseen ja koutukseen liittyviä muistelukirjoituksia.

Tekstit käyvät kevyen arvionnin läpi (sivuston vastuuhenkilön arviointi). Kirjoituksille suoritetaan  myös kevyt oikoluku.   

Ota yhteyttä sivuston vastuuhenkilöön ja tarjoa teksteijäsi ja muuta alaan liittyvää materiaalia sivustolla jukaistavaksi

Sivuston julkaisia: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, Helsinki

vastuuhenkilö: Juhani Tähtinen, e-mail: juhani.tahtinen(at)utu.fi