Toimikunnat

Seuran toiminnan kehittämiseksi ja hallituksen työn tukemiseksi toiminnassa on tällä hetkellä neljä toimikuntaa. Alleviivattu henkilö toimii vastuuhenkilönä ja vastaa ryhmän koollekutsumisesta.

1) Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Lauri Kemppinen, Mervi Kaarninen ja Taina Sillanpää

2) Vuosikirjatoimikunta: Janne Säntti, Jukka Rantala ja Arto Nevala

3) Virtuaalisen oppimisympäristön toimikunta: Juhani Tähtinen