Toimikunnat

Seuran toiminnan kehittämiseksi ja hallituksen työn tukemiseksi toiminnassa on tällä hetkellä neljä toimikuntaa. Alleviivattu henkilö toimii vastuuhenkilönä ja vastaa ryhmän koollekutsumisesta.

1) Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Lauri Kemppinen, Mervi Kaarninen ja Taina Sillanpää

2) Vuosikirjatoimikunta: Janne Säntti, Lauri Kemppinen, Arto Nevala, Jukka Rantala ja Antti Saari

3) Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Juhani Tähtinen, Mika Perälä