Kirjoituskutsu: Kasvatuksen historian ENSYklopedia-sivusto

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ylläpitää Kasvatuksen historian ENSYklopedia -sivustoa ( http://www.kasvhistseura.fi/julkaisut/kasvatuksen-historian-ensyklopedia ). Sivustolla julkaistaan uusia ja vanhoja kasvatuksen ja koulutuksen historian alaan liittyviä tekstejä. Sivusto on avoimesti saatavilla ja tarjoaa matalan kynnyksen julkaisualustan kaikille kasvatuksen historiasta kirjoittaville.

ENSYklopedia-sivusto palvelee erilaisia yleisöjä. Sivustolla julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja esseitä esimerkiksi kasvatuksen historian klassikoista, tutkimussuuntauksista ja käsitteistä. Näiden lisäksi sivustolla voidaan julkaista esimerkiksi kotikasvatukseen, päiväkotiin tai koulunkäyntiin liittyviä muisteluita ja historiikkeja. Esimerkiksi nyt kun oppivelvollisuuden 100-vuotisjuhlavuosi lähestyy, sivustolle kaivattaisiin erilaisia kansa- ja peruskoulun historiaan liittyviä muisteluita ja kuvia eri vuosikymmeniltä. ENSYklopediassa julkaistaan myös jo aiemmin julkaistuja tekstejä, kunhan kirjoittajalla on tähän hankittuna kirjallinen lupa alkuperäiseltä julkaisijalta. Näin jokin jo vähän unhoon jäänyt teksti voi saada sivuston kautta ”uuden elämän” ja tavoittaa laajankin lukijakunnan.

Sivusto on vasta alkutaipaleellaan. Tekstejä kaivataankin lisää kaikilta kasvatuksen ja koulutuksen aloilta. Sivuston vastaavat toimittajat antavat oman ammattitaitonsa avuksesi tekstin viimeistelyssä. Tieteellisten tekstien kohdalla ulkopuolista vertaisarviointia käytetään vain sellaisissa tapauksissa, joissa toimittajien asiantuntemus ei riitä arvioimaan tekstiä.

Kutsumme sinut julkaisemaan erilaisia tekstejäsi tälle uudelle matalan kynnyksen julkaisualustalle. Kutsu on voimassa jatkuvasti. Tutustu kirjoittajaohjeisiin sivustolla. Tavoitteena on, että ENSYklopedia muodostaa aikaa myöten mahdollisimman laajan ja helposti avautuvan lukupaketin kaikille kasvatuksen historiasta kiinnostuneille. Tehdään yhdessä laadukas ja mielenkiintoinen sivusto!

ENSYklopedian vastaavat toimittajat:
Juhani Tähtinen, sähköposti: juhani.tahtinen@utu.fi
Mika Perälä, sähköposti: mika.perala@helsinki.fi