Matka pojasta aikuiseksi, Janne Korhosen koulumuisteluita 1970-luvulta 1990-luvulle