KANSAKOULUMUISTOJA SYRJÄKYLILTÄ JA PERUSKOULUTYÖTÄ KORVATUNTURIN KUPEESSA ‒ SAULI JUMISKON MUISTELMIA AJALTA 1936‒1998, Sauli Jumisko