Kirjoituskutsu K&A teemanumeroon 2/2021

Teemanumero: demokratia ja kasvatus

(Kasvatus & Aika 2/2021)

Suomi on ollut itsenäinen demokraattisesti hallittu maa jo runsaat sata vuotta. Tänä aikana kasvatus ja demokratia on liitetty monella tapaa toisiinsa. Nämä molemmat käsitteet ovat laaja-alaisia ja niihin on liitetty monia kulttuurisia käytänteitä ja tulkintoja. Kansanvaltaisesti johdetussa maassa kysymys demokratian ja kasvatuksen yhteydestä on aina ajankohtainen. Viime aikoina Suomessa esiin nousseita teemoja ovat olleet muun muassa syrjäytyminen, osallisuus, yrittäjyys, terveys ja kestävä kehitys. Sata vuotta aikaisemmin tärkeitä kasvatusteemoja olivat lainkuuliaisuus, esivallan kunnioittaminen, kristillisyys ja isänmaallisuus. Kasvatukseen on sisältynyt myös käytänteitä, jotka ehkäisevät demokraattisen mielenlaadun muodostumista, kuten vanhempien ehdoton totteleminen tai kansojen ja ihmisryhmien eriarvoistaminen.

Kasvatuksen ja demokratian aikaan kiinnitetty tarkastelu on tärkeää monessakin mielessä. Miksi demokratian ja kasvatuksen kytköstä on pidetty tarpeellisena? Mistä näiden yhteyden korostaminen juontuu? Ketkä ovat näiden yhteyttä korostaneet ja missä yhteyksissä? Ja millä tavoin tuo kytkös on eri aikakausina ja eri kulttuureissa realisoitunut? Millaisia tulkintoja demokratialle on eri aikoina ja eri maissa annettu ja miten nuo tulkinnat ovat vaikuttaneet kasvatukseen? Entä miten demokratianvastaiset liikkeet tai ideologiat ovat tähän kytkökseen suhtautuneet ja reagoineet? Miltä näyttää demokratian ja kasvatuksen välisen yhteyden tulevaisuus?

Teemanumeroon pyydetään lähettämään demokratian ja kasvatuksen yhteyksiä eri näkökulmista valottavia artikkeleita ja katsauksia eri tieteenaloilta. Teemanumeroon toivotaan erityisesti sellaisia kirjoituksia, jotka käsittelevät demokratiaa ja kasvatusta myös totutusta poikkeavasti.

Lähetä noin 300 sanan vapaamuotoinen artikkeliehdotus teemanumeron toimittajille viimeistään 15.6.2020 mennessä. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi vähintään artikkelin aihe, tutkimustehtävä, käytettävä aineisto, alustavat tulokset ja niiden merkitys. Kirjoittajille ilmoitetaan 31.06.2020 mennessä ehdotuksen hyväksymisestä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset ladataan toimitukseen lehden kotisivujen (https://journal.fi/kasvatusjaaika) ojs-järjestelmän kautta viimeistään 31.1.2021. Tämän jälkeen artikkelit lähtevät referee- ja korjauskierrokselle. Valmiiden käsikirjoitusten tulee olla toimituksessa 15.5.2021 mennessä. Teemanumero ilmestyy kesäkuussa 2021.

Ehdotuksia katsauksiksi, puheenvuoroiksi ja kirja-arvioiksi otetaan vastaan 31.3.2021 saakka. Kirjoituksissa tulee noudattaa Kasvatus & Ajan yleisiä kirjoittajaohjeita ja tekstien ohjepituuksia. Pyydämme kiinnostuneita kirjoittajia tutustumaan jo hyvissä ajoin lehden kotisivulla oleviin kirjoittajaohjeisiin.

Kasvatus & Aika on arvostettu monitieteinen verkkojulkaisu, joka vapaan saatavuuden julkaisuna tavoittaa laajimman mahdollisen lukijapiirin. Kasvatus & Aika ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1. Ks. lehden kotisivut: https://journal.fi/kasvatusjaaika/

Pyydämme lähettämään artikkeliehdotukset ja muut kirjoitustarjokkaat Risto Ikoselle ( risto.m.ikonen (at) uef.fi )

Teemanumeron toimittajien yhteystiedot:
Risto Ikonen [risto.m.ikonen (at) uef.fi]
Jyrki Hilpelä [jyrki.hilpela (at) utu.fi]
Juhani Tähtinen [juhani.tahtinen (at) utu.fi]