Kirjoittajakutsu seuran vuosikirjaan 2022

Vertaisarvioitu kirjoitus

Mikäli tähtäät kirjoituksellasi vertaisarviointiin, lähetä noin 150 sanan mittainen vapaamuotoinen artikkeliehdotuksesi vuosikirjan päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 31.12.2021. Kirjoittajille ilmoitetaan kahden viikon kuluessa ehdotuksen hyväksymisestä. Hyväksytyn ja vertaisarviointiin tähtäävän artikkelin tulee olla valmis arvioitavaksi ja ladattuna Journal.fi -sivustolle 30.4.2022 mennessä. Arvioitsijoilta saadun palauteen pohjalta muokattu teksti palautetaan lopullisessa muodossa Journal.fi -sivustolle 15.9.2022 mennessä. 

Muut, vertaisarvioimattomat kirjoitukset

Lisäksi tervetulleita ovat muunlaiset kirjoitukset eli katsaukset, puheenvuorot tai muistelut, joita ei vertaisarvioida. Ne voivat silti sisältää lähdeviittauksia ja lähdeluettelon. Ehdotus vertaisarvioimattomaksi tekstiksi (myös noin 150 sanaa) pitää lähettää päätoimittajalle (arto.nevala@uef.fi) viimeistään 31.3.2022. Vuosikirjan toimituskunta arvioi ehdotuksen ja ilmoittaa hyväksymisestä huhtikuun 2022 loppuun mennessä. Vertaisarvioimattoman kirjoituksen tulee olla lopullisesti valmiita ja ladattuna Journal.fi -sivuostolle 15.9.2022 mennessä. 

Vuosikirja ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa 2022. Se julkaistaan avoimena verkossa ja myös painettuna, mikäli seuran talous sen sallii. 

Yksityiskohtaiset kirjoitusohjeet löytyvät Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran toisen julkaisun Kasvatus & Aika verkkosivuilta tai tästä linkistä: https://journal.fi/kasvatusjaaika/kirjoittajaohjeet.

Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja kysy tarvittaessa lisää! 

Arto Nevala
päätoimittaja
arto.nevala@uef.fi