Kasvatus & Aika hakee päätoimittajaa sekä toimitussihteeriä

Kasvatus & Aika on vuodesta 2007 ilmestynyt kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. Monitieteinen vapaan saatavuuden julkaisu on vakiinnuttanut asemansa arvostettuna ja korkeatasoisena kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna. Lehteä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, tieteellisiä katsauksia, ajankohtaispuheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toimittajat ja päätoimittajat valitaan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan.

Kasvatus & Ajan taitavaa toimituskuntaa johtaa kaksi päätoimittajaa ja toimitussihteeri. Tehtäviin haetaan nyt motivoituneita osaajia. Haemme

1) Päätoimittajan sijaista vanhempainvapaan ajaksi alkaen elokuusta 2021

2) Toimitussihteeriä vuoden 2022 alusta alkaen

Päätoimittajan pätevyysvaatimuksena on tohtorin tutkinto historian, kasvatustieteiden, kulttuurintutkimuksen tai lähitieteiden aloilta, aktiivinen julkaisutoiminta sekä erinomainen suomen kielen taito. Eduksi katsotaan aiempi toimiminen jonkin tieteellisen lehden toimituskunnassa tai päätoimittajana, open journal system (OJS)-järjestelmän tuntemus sekä kiinnostus edistää suomenkielistä tieteellistä julkaisutoimintaa. Edellytämme myös täsmällisyyttä, suunnitelmallisuutta, hyviä viestintätaitoja, vahvaa motivaatiota sekä sitoutumista päätoimittajan monipuolisiin tehtäviin.

Päätoimittajan tehtäviä haetaan lähettämällä ansioluettelo (ml. tärkeimmät julkaisut) sekä yhden liuskan mittainen hakemus, jossa kerrotaan osaamisesta ja Kasvatus & Ajan kehittämiseen liittyvistä ajatuksista. Kerro hakemuksessasi, haetko molempiin tehtäviin vai vain toiseen. Päätoimittajan tehtävistä ei makseta korvausta, mutta ne katsotaan tieteelliseksi ansioksi.

Päätoimittajien tukena ja apuna työskentelee monitaitoinen toimitussihteeri, jolta luonnistuu sisällön muokkaaminen ja julkaiseminen sekä viestintä sähköisessä ympäristössä. Toimitussihteerin tehtäviin kuuluu Kasvatus & Ajassa julkaistavien tekstien tekninen toimittaminen ja valmiin julkaisun pdf-pohjainen taitto. Lisäksi toimitussihteeri ylläpitää julkaisualustaa ja avustaa toimittajia toimituksellisissa ja teknisissä asioissa. Toimitussihteeri työskentelee yhteistyössä päätoimittajien kanssa, ja tehtävässä on mahdollisuus olla vaikuttamassa lehden linjaan ja toimintaan. Lehden edustajana toimitussihteeri viestii aktiivisesti sekä kirjoittajien että lukijoiden kanssa. Tehtävä sopii erinomaisesti aloittelevalle väitöskirjatutkijalle tai vastaväitelleelle, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan sekä verkostoitua monitieteisellä tutkimusalalla.

Toimitussihteerin tehtävän hoitaminen menestyksellä edellyttää tiedejulkaisemisen käytänteiden tuntemusta sekä kokemusta toimitustyöstä ja sen eri vaiheista. Edellytämme sujuvaa suomen kielen taitoa sekä tekstinkäsittelytaitoja. Eduksi katsotaan aiempi kokemus OJS-järjestelmästä sekä nettisivujen hallinnoinnista. Toimitussihteeriltä edellytetään pidempiaikaisempaa sitoutumista monipuoliseen tehtävänkuvaan. Tehtävästä maksetaan pieni korvaus / ilmestynyt numero.

Tehtäviin haetaan lähettämällä ansioluettelo sekä sivun mittainen hakemus, jossa kerrot motivaatiostasi ja osaamisestasi päätoimittajille sekä toimitussihteerille (osoitteet alla). Liitä mukaan myös mahdollisten suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot.

Lisätietoja tehtävistä antavat sähköpostitse nykyiset päätoimittajat Kirsi-Maria Hytönen (kirsi-m.hytonen@jyu.fi) ja Hanna-Maija Huhtala (hanna-maija.huhtala@oulu.fi) sekä toimitussihteeri Essi Jouhki (essi.k.jouhki@jyu.fi).

Lisätietoa lehdestä https://journal.fi/kasvatusjaaika .