Kasvatus & Aika 4/2020 on julkaistu

Joululukemiseksi tuoretta kasvatushistorian tutkimusta: uusi Kasvatus & Aika on ilmestynyt

Mistä on vuoden 2020 viimeinen Kasvatus & Aika tehty? Numero 14 (4) (4/2020) koostuu ainakin opetussuunnitelmien analyysista kahden vertaisarvioidun artikkelin verran, ja lisäksi muissa teksteissä myös digihistoriasta, teiniliikkeestä ja lasten itsesäätelystä. Peruskoulun opetussuunnitelmat toimivat lähteinä artikkeleissa, joista toinen keskittyy opinto-ohjauksen realiteetteihin ja toinen alakoulun historianopetukseen. Tarjolla on siis jälleen kiinnostavaa luettavaa vapaasti saatavilla kaikille.

Lehden lopussa on myös luettelo edellisinä vuosina lehdellemme apuaan antaneista artikkelien anonyymeista vertaisarvioijista. Kiitos heille! Ilman rakentavaa vertaisarviointia tiede ei mene eteenpäin ja kehity. Julkaisemme arvioijien luettelon jälleen kolmen vuoden kuluttua.

Kasvatus & Aika on kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. Monitieteisenä, korkeatasoisena vapaan saatavuuden lehtenä se on vakiinnuttanut asemansa kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna. Lehteä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Kasvatus & Aika vastaanottaa ehdotuksia tutkimusartikkeleiksi, katsauksiksi, puheenvuoroiksi ja kirja-arvioiksi. Lähetä tekstisi lehden kotisivujen kautta. Ehdotukset teemanumeroksi voi lähettää suoraan päätoimittajille Kirsi-Maria Hytöselle (kirsi-m.hytonen (a) jyu.fi) ja Hanna-Maija Huhtalalle (hanna-maija.huhtala (a) oulu.fi)

Tervetuloa lukemaan tuoreinta numeroa osoitteeseen https://journal.fi/kasvatusjaaika/ !