Oppivelvollisuuskoulun 100-vuotisjuhlavuoden muistelukirjoituskutsu

Kirjoituskutsu: koulumuistoja 100 vuotta täyttävästä oppivelvollisuuskoulusta

Käynnissä oleva vuosi (2021) on oppivelvollisuuskoulun 100-vuotisjuhlavuosi. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura järjestää tämän virstanpylvään saavuttamisen kunniaksi Koulu elämässäni -muistelukeräyksen. Kirjoitusten toivotaan käsittelevän ennen kaikkea oppivelvollisuuskouluihin liittyviä muistoja. Otamme vastaan myös nauhoitettuja koulumuisteluja ja haastatteluja. Muistelut voivat koskea yhtälailla vanhempaa aikaa kuin ihan tuoreitakin asioita. Tekstit voi kirjoittaa hyvin vapaamuotoisesti. Kutsun loppusta löydä't  kuitenkin ohjeistusta kirjoittamisen avuksi. Lisäksi ohjeissa kuvataan aineiston keräämiseen liittyviä tietosuojakysymyksiä ja opastetaan muistelijan ja muisteluun liittyvien perustietojen luovuttamisessa. 

Mitä enemmän erilaisia muisteluita saamme, sen monipuolisemman kuvan voimme muodostaa eri aikakausien oppivelvollisuuskoulusta ja siitä, millaisia merkityksiä ihmiset tälle ovat antaneet ja antavat. Sinunkin muistelusi on tässä suhteessa tärkeä, tartuhan siis kynään tai naputa tekstisi digitaaliseen muotoon. Teksteihin kannattaa liittää valokuvia, kuvathan kertovat usein sellaisiakin asioita, joita sanoilla on vaikea tavoittaa.

Muistelut pyydetään lähettämään sähköpostilla alla mainituille toimittajille, mielellään teksti- ja kuvatiedostoina, mutta muutakin materiaalia otetaan vastaan. Otamme jatkuvasti vastaan tekstejä, toivommekin saavamme niitä jo niin, että voisimme julkaista muistelusivuillamme näitä jo kesällä juhlavuoden kunniaksi, kuitenkin viimeistään 30.10.2021 mennessä.

Lähetetyt koulumuistelut arkistoidaan Suomen kasvatuksen ja koulutuksen seuran arkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Lisäksi laajimmat ja puhuttelevimmat muistelut voidaan julkaista seuran ylläpitämillä Kasvatuksen historian ENSYklopedia -sivuston koulumuistelusivuilla, jos muistelija antaa tähän luvan.

 

Lisätietoja antavat muistelukeruuta organisoivat toimittajat:  

 
 Juhani Tähtinen, sähköposti: juhani.tahtinen@utu.fi
 Mika Perälä, sähköposti: mika.perala@helsinki.fi
 Matti Taneli, sähköposti: mattittaneli@gmail.com
 

Yleisiä kirjoitusohjeita 

Muistelmien teon edistämiseksi ja tueksi oheen on liitetty joitakin kiinnostavia teemoja ja kysymyksiä, joita voi ja kannattaa nostaa esille muisteluissa. Lähtökohtana on kuitenkin, että kirjoitat muistelun omasta näkökulmastasi. Kaikkia alla esitettyjä teemoja ei muistelun missään nimessä tarvitse sisältää. Mitä omakohtaisempia ja persoonallisempia muistelut ovat, sen parempi.

Koulumuistelussa voi käsitellä muun muassa seuraavia teemoja:

 • Missä ja milloin aloitit koulunkäyntisi? Millainen koulu se oli?
 • Millaisia luokkatovereita ja opettajia kansakoulussa/alakoulussa/yläkoulussa oli?
 • Mikä oli koulussa hauskinta, mikä ikävintä? Miksi?
 • Millä tavoin kuljit koulumatkasi?
 • Millaista opetus koulussa yleisesti oli? Muistuuko sinun mieleesi erityisesti joku ensimmäisen koulusi opettaja, kertoisitko vähän hänestä ja hänen opetustavastaan ja suhteestaan oppilaisiin?
 • Millaisia opettajia kohdallesi yleensä sattui? Kerro hyvänä pitämistäsi opettajista:mikä teki heistä hyviä? Oliko huonoja opettajia: mikä teki heistä huonoja?
 • Entä millainen oppilas sinä olit?
 • Millaisia olivat koulun aamunavaukset ja mitä juhlatilaisuuksia koulussa järjestettiin?
 • Miten vietitte kavereiden kanssa vapaa-aikaanne? Oliko sinulla jotain erityistä harrastusta?
 • Jos oli, mitä pidit siitä? Mikä siinä oli tärkeää?
 • Kun muistelet tätä ensimmäistä kouluasi, mitä mieleesi tulee erityisesti edellä sanotun lisäksi?
 • Millä mielin jätit ensimmäisen koulusi?
 • Jos vaihdoit toiseen kouluun, miten ne erosivat toisistaan?
 • Kun muistelet siirtymistä yläasteelle, miten koulunkäynti erosi ala-asteen koulunkäynnistä ja opetuksesta? Entä koulukaverit ja se, mitä heidän kanssa yleisesti tehtiin esim. välitunneilla tai vaikkapa vapaa-aikoina?

Yllä olevat apukysymykset ovat vain viitteenomaisia. Voit toteuttaa oman muistelusi tai haastattelusi myös vapaammin. Muistelu voi rakentua esimerkiksi erilaisten tilannekuvausten esittämisen kautta. Näinkin muodostuu yleensä hyvinkin mielenkiintoisia kokonaisuuksia (ks. esimerkiksi seuran ENSYklopedia -sivuston koulumuistoja).

Tekstin kiinnostavuutta lisää merkittävästi otsikointi. Tekstin pääotsikko on tässä mielessä luonnollisesti ensisijaisen tärkeä, mutta myös väliotsikot ovat tekstin luettavuuden kannalta tärkeässä asemassa. Esimerkiksi jos muistelut koskevat eri kouluasteita, kannattaa nämä erottaa tekstissä nasevilla ja sisältöä kuvailevilla väliotsikoilla. Toki otsikoista eikä muustakaan kirjoittamiseen liittyvästä kysymyksestä ole syytä tehdä itselle liian isoa asiaa. Tämä ei ole kirjoituskilpailu!

Valokuvia kannattaa liittää tekstiin, jos niitä on käytettävissä ja lupa niiden käyttöön on saatavissa. Kuvat elävöittävät ja tuovat muisteluun usein merkittävästi lisäsyvyyttä, kertoohan yksi kuva enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvia käyttäessäsi kirjoita niiden yhteyteen kuvan aihetta selventävä kuvateksti. Kuvatekstissä on syytä ilmetä, mitä kuva esittää ja miltä vuodelta kuva on. Jos kuvanottovuodesta ei ole varmuutta, voit tämän ilmasta esimerkiksi noin-sanalla. Mainitse myös kuvaaja, jos se on tiedossa. Kotialbumin tapauksessa voit mainita: ”Kuvalähde: kirjoittajan kotialbumi.”

Muistelutekstien käyttöoikeudet ja tietosuoja

Lähettäessäsi kirjoituksen annat luvan kirjoituksesi tutkimuskäyttöön. Voit antaa luvan siihen, että kirjoituksesi saa arkistoida Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran arkistoon ja luovuttaa jatkokäyttötarkoituksiin. Lisäksi voit antaa suostumuksesi siihen, että kirjoituksesi saa julkaista Kasvatuksen historian ENSYklopedia -sivuston koulumuistelusivuilla. Kirjoituskeruuseen osallistumisesta tai kirjoitusten käytöstä ei makseta korvausta.

Muistelutekstin lisäksi arkistoon tallennetaan kirjoittajan luovuttamat henkilötiedot. Tiedot arkistoidaan Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran arkistoon. Luovutettujen ja kirjoituksissa ilmenevien henkilötietojen käsittelystä vastaa Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura (rekisterinpitäjä). Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti akateemisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoitukseen. Tutustu kirjoittajarekisterin tietosuojailmoitukseen.

Teksti julkaistaan joko kirjoittajan omalla nimellä (suositeltavaa) tai painavasta syystä anonyyminä. Jälkimmäisessäkin tapauksessa kirjoittajan tiedot talletetaan sivuston ylläpitäjän arkistoon, josta ne voidaan luovuttaa tutkijoille tutkimuskäyttöön. Tutkimuskäyttöön luovutettuja taustatietoja tutkijat luonnollisesti käsittelevät tutkimuseettisten säädösten mukaisesti eikä tietoja julkaista tutkimuskäytössäkään.

Kiinnostavia muistelu- ja kirjoittamishetkiä!