Muistelutekstien viittausohjeet

Kasvatuksen historian ENSYklopedia-sivuston muistelutekstien viittaussuositukset:

Eri julkaisulla on erilaisia viittauskäytänteitä. Näitä tietysti jokaisen tulee noudattaa.

ENSYklopedian sivuston toimitus suosittaa nyustelutekstien osalta seuraava lähdemerkintä tapaa:

 

Tekstissä (jos tarpeen):

Aalto (2020)

Kirjallisuus- ja lähdeluetteloissa:

Aalto, Leena 2020. Muistoja Vaadinselän koululta. Kasvatuksen historian ENSYklopedia. Helsinki: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. URL http://www.kasvhistseura.fi/sites/kasvhistseura.fi/files/ Muistoja%20Vaadinsela%CC%88n%20koululta%2C%20Aalto%2C%20lopullinen%2018%20kes%C3%A4%202020_12.pdf