Muistelusivuston kirjoitusohjeet

MUISTELUSIVUSTON KIRJOITUSOHJEET

Sivustolla julkaistaan erilaisia kasvatukseen ja kouluihin liittyviä muistelutekstejä (myös ääninauhoille kerrottuja koulumuistoja otetaan vastaan). Nämä voivat olla kirjoitettu oppilaan tai opettajan näkökulmasta. Muistelutekstit voivat rajautua yhteen kouluvaiheeseen tai sitten ulottua laajemmin ”koulu-uran” erivaiheisiin. Sivustolle toivotaan saatavan vanhempaa aikaa käsittelevien muistojen ohella nuorten koulumuistoja, jotka kuvaisivat nykyajan koulua ja sieltä saatavia kokemuksia. Myös kotikasvatukseen liittyviä muisteluja otetaan ilolla vastaan. Muisteluihin voi sisältyä, ja on hyväkin jos sisältyy, muutakin elämänkerrallista ainesta, kuten kuvauksia lasten ja koululaisten vapaa-ajan vietosta. Muisteluteksteihin voi liittää myös valokuva- ja muuta aineistoa. Nämä tekevät teksteistä informatiivisempia ja mielenkiintoisempia. Sivuston on tarkoitus avata näiden muistelujen kautta eri aikojen koulumaailmaa ja ihmisten koulukokemuksia sekä palvella näin sekä suurta lukevaa yleisöä että näin kertyneen aineiston tutkimuskäyttöä.

Tekstille ei ole sinänsä mitään tiettyä kirjoitusmallia, jota kirjoittajan tulisi noudattaa. Kukin kirjoittaja voi laatia tekstinsä vapaasti, itselleen luontevalla tavalla. Tekstissä tulee pyrkiä kuitenkin mahdollisimman selkeään ilmaisuun. Tekstin pituudelle ei ole asetettu mitään tarkkoja rajoja, mutta kannattaa pyrkiä mahdollisimman tiiviiseen ilmaisuun. Tekstissä on syytä välttää erilaisten korostusten, kuten kursiivin käyttöä. Jos tekstiin tulee valokuvia tai piirroksia, tulee kirjoittajalla olla käyttöoikeus niihin. Kuvien ja piirrosten yhteyteen on liitettävä kuvateksti, joka sisältää lyhyen esittelyn kuvan aiheesta ja tiedot kuvalähteestä (kuvaajan nimi tai säilytyspaikka, esim. N.N:n kotialbumi). Sivulla jo julkaistuista teksteistä voit katsoa vähän mallia esimerkiksi väliotsikoiden ja juuri kuvatekstien käytöstä. Julkaisukielet ovat yleisesti suomi ja ruotsi.

Sivuston toimittajat auttavat muistelijoita tarvittaessa tekstin jäsentelyssä, kuvien sijoittamisessa tekstiin sekä suorittavat aivan kevyen oikoluvun teksteihin (kirjoitusvirheiden korjaaminen, toistojen karsiminen jne.). Sivuston toimittajat voivat myös tehdä joitakin lisäkysymyksiä kirjoittajille, jos tekstin avautuminen lukijalle tätä edellyttää. Tekstin lopullisesta julkiasusta on aina viimekätinen päätösvalta/vastuu kirjoittajalla.

Muistelutekstien käyttöoikeudet ja tietosuoja

Lähettäessäsi kirjoituksen annat luvan kirjoituksesi tutkimuskäyttöön. Jokaisen kirjoittajan kanssa tehdään sopimus, jossa kirjoittaja antaa luvan siihen, että kirjoituksen saa arkistoida Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran arkistoon ja luovuttaa jatkokäyttötarkoituksiin. Lisäksi kirjoittaja voi antaa suostumuksen siihen, että kirjoituksen saa julkaista Kasvatuksen historian ENSYklopedia -sivuston koulumuistelusivuilla. Sopimuksessa varmistetaan, että kirjoittajalla on tekstiin liitettyjen valokuvien käyttöoikeus. Kirjoituskeruuseen osallistumisesta tai kirjoitusten käytöstä ei makseta korvausta.

Muistelutekstin lisäksi arkistoon tallennetaan kirjoittajan luovuttamat henkilötiedot. Tiedot arkistoidaan Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran arkistoon. Luovutettujen ja kirjoituksissa ilmenevien henkilötietojen käsittelystä vastaa Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura (rekisterinpitäjä). Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti akateemisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoitukseen. Tutustu kirjoittajarekisterin tietosuojailmoitukseen.

Teksti julkaistaan joko kirjoittajan omalla nimellä (suositeltavaa) tai painavasta syystä anonyyminä. Jälkimmäisessäkin tapauksessa kirjoittajan tiedot talletetaan sivuston ylläpitäjän arkistoon, josta ne voidaan luovuttaa tutkijoille tutkimuskäyttöön. Tutkimuskäyttöön luovutettuja taustatietoja tutkijat luonnollisesti käsittelevät tutkimuseettisten säädösten mukaisesti eikä tietoja julkaista tutkimuskäytössäkään.

Lisätietoja ja -ohjeita sivuston toimittajilta, heidät tavoittaa parhaiten sähköpostilla:

Juhani Tähtinen, email: juhani.tahtinen(at)utu.fi

Mika Perälä,  email:  mika.perala(at)helsinki.fi

Matti Tanléli, email: mattittaneli(at)gmail.com