Muita ajankohtaisia tapahtumia

 

 

Kasvatuksen historian ja filosofian päivät 2018
Kuopiossa kesäkuun aluissa

The XX IOHA Congress
“Memory and Narration”,
University of Jyväskylä, June 18-20, 2018
https://www.jyu.fi/en/congress/ioha2018
 
Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2018
Sivistys, kansalaisuus ja osallisuus rapautuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa
Aika ja paikka: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 15.-16.2.2018.
Järjestäjät: Itä-Suomen yliopisto & Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/2018/
 
sosiologian päivät 2018
Teema: Kiertokulkuja.

Paikka:  Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella 15.-16.3.2018.
http://westermarck.fi/sosiologipaivat/
Kokoontuu esim.
Sivistystä, tiedettä vai valtaa? Eli milloin, mihin ja miksi katosivat sivistys ja sivistysyliopisto – vai katosivatko?
(ks. tarkemmin http://westermarck.fi/sosiologipaivat/tyoryhmat-3/
abstraktien viimeinen jättöpäivä: 22.1.2018