Vuosikirja 2017

 
KOULU JA MENNEISYYS LV
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja 2017
 
© Kirjoittajat ja Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
 
ISSN 0780-7964
ISBN 978-952-67639-7-2 (nid.)
ISBN 978-952-67639-8-9 (pdf)
 
päätoimittaja: Janne Säntti
 
SISÄLTÖ
 

VERTAISARVIOIDUT ARTIKKELIT
Pauli Arola
Johanna Norppa
 
EI-VERTAISARVIODUT ARTIKKELIT
 
Erja Kosonen