Muuta ajankohtaista

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät 11.-12-6.2019, Oulu

Annual meeting of the Finnish Society for History

and Philosophy of Education, 11.-12.6. 2019, Oulu

teema: globaalin ja paikallisen merkitys kasvatuksen historiassa ja filosofiassa

theme: the meanings of global and local in the history and philosophy of education

Abstraktien määräaika 15. maaliskuuta 2019 mennessä 

Deadline for abstracts March 15, 2019

katso tarkemmin/see more