Muistot, kirjat ja elämäntarinat tutkimuskohteina 13.10.2017

 
Muistot, kirjat ja elämäntarinat tutkimuskohteina
Graduntekijöiden ja nuorten tutkijoiden ideatori
 
pe 13.10. klo 12-16
paikka: Tieteiden talo (Helsinki), sali 505
 
Kiinnostavatko muistitieto, kirjat, elämäkerrat, lukeminen ja kirjoittaminen tutkimuskohteina?
Kirjahistoriallinen seura ja kasvatushistorian elämäkerta- ja muistitietotutkimuksen verkosto KEMU järjestävät graduntekijöille ja jatko-opiskelijoille suunnatun ideatori-seminaarin, joka tarjoaa mahdollisuuksia tutkimusideoiden esittelyyn ja kommentointiin sekä verkostoitumiseen.
 
Seminaariin ovat tervetulleita eri opintojen vaiheissa olevat graduntekijät ja jatko-opiskelijat eri oppiaineista. Toivomme myös pidemmälle ehtineitä tutkijoita mukaan kommentoimaan ja keskustelemaan.
 
Alustusten pituus on korkeintaan 6 minuuttia. Toivomme tiiviitä ja havainnollisia esityksiä, joissa tuodaan esille keskeiset tutkimuskysymykset tai -tulokset. Ohjelmassa jätetään aikaa kommenteille ja keskusteluilla.
 
Graduntekijöiden ja jatko-opiskelijoiden esitysten lisäksi KEMU:n ja Kirjahistoriallisen seuran piirissä toimivat tutkijat pitävät lyhyitä alustuksia tutkimusaiheista ja metodologisista kysymyksistä.Tarkoituksena on virittää ja rohkaista keskustelua ja vuorovaikutusta.
 
Seminaarissa esitellään myös arkistojen muistitietoaineistoja, jotka ovat opiskelijoiden ja tutkijoiden käytettävissä.
 

Ohjelma:

12.00 Avaus 

12.15–13.15

Juhani Tähtinen: Uusia ja syventäviä näkökulmia kasvatuksen historiaan elämänkerta- ja muistietoaineistoa sekä neuvokkikirjallisuutta tulkiten

Lauri Julkunen: Tieto, sivistys ja ajanviete. Pikku jättiläinen suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa 1900-luvulla

Kirsi-Maria Hytönen: Vaikeat lapsuusmuistot tutkimuskohteena: eettisiä kysymyksiä

Wiivi-Maria Jouttijärvi: Neuvostoaikaa koskevien historianarratiivien periytyminen virolaisissa suvuissa ja näiden narratiivien suhde kansalliseen historiakulttuuriin 

 

13.15–14.15

Kirsti Salmi-Niklander: Monitieteisiä näkökulmia käsinkirjoitettujen lehtien tutkimukseen

Jussi Lahtinen: 1970-luvun yhteiskunnallinen realismi sosiaalihistorian lähteenä

Kaisa Hirvonen: Koristeita, leivonnaisia ja juhlatunnelmaa. – Kirkkovuosi kansallissosialistisessa Saksassa.

Anna Kuismin: Mitä, miten ja miksi kansa kirjoitti? Näkökulmia kansan kirjallistumiseen 1800-luvulla

 

14.15–15.00 SKS:n ja Työväen arkiston muistitietokokoelmien esittelyt

Juha Nirkko: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto

Pete Pesonen: Työväen Arkisto

15–16 Päätöskahvit ja ideatori

 

Seminaari on osallistujille maksuton !

Seminaarin voi vielä lmoittautua (viimeinen ilm. ma 9.10) sähköpostilla Kaisa Hirvoselle: kaisa.hirvonen@helsinki.fi